Biografija

Prof. dr. sc. Jana Ziljak Gršić, mag. design, izv. profesor u području dizajna i grafičke tehnologije.
Viša znanstvena suradnica u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Stalna sudska vještakinja za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente i vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice.

Pročelnica je Informatičko računarskog odjela TVZ-a, University of Applied Sciences, Zagreb. Izvanredna profesorica na Sveučilištu Sjever. Predaje na doktorskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje rada su istraživanja u grafičkoj tehnologiji, dizajnu i vizualnim komunikacijama. Mogućnosti dvostruke zaštite u vizualnom i NIR spektru. Autorica je 1000. poštanske marke RH i serije maraka povodom pristupanja RH u EU.

Objavila je tri autorske knjige, stručna poglavlja u knjigama i izvorne znanstvene radove A kategorije u CC časopisima. Održala je brojna pozvana predavanja u području dizajna i upravljanja sigurnosnim informacijama. Dobitnica je Državne nagrade za znanost, za znanstveno otkriće Infraredesign.

Predsjednica je matičnog povjerenstva umjetničkog područja. Članica je znanstvenog vijeća HCR-CTRO. Redovita je članica Hrvatskog dizajnerskog društva.

Read more

Featured academic positions

    • 2010
    • Danas

    Izabrana je za pročelnicu Informatičko - računarskog odjela TVZ-a u Zagrebu

    Pročelnica odijela

    • 2010
    • Danas

    Izabrana je za voditeljicu Stručnog studija informatike TVZ-a u Zagrebu

    Voditeljica studija

    • 2012
    • Danas

    Tiskarstvo&Dizajn

    Predsjednica Međunarodnog znanstvenog skupa

    • 2014
    • Danas

    Imenovana Članom Matičnog povjerenstva

    Za umjetničko područje

Featured awards

  • 2010

    Godišnja državna nagrada za znanost, za znanstveno otkriće

    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

  • 2011

    Nagrada za izvrsnost

    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

  • 2009

    Godišnja nagrada

    Nikola Tesla

  • 2009

    Zlatna medalja

    Moskva, ARHIMED 2009

  • 1994

    Nagrada za Dizajn na 29. Zagrebačkom salonu

    Nagrada Antun Gustav Matoš

  • 1999

    Godišnja nagrada za dizajn

    Fondacija Zukov, New York